0933.88.99.26
HỒ BƠI NGOÀI TRỜI
01

HỒ BƠI NGOÀI TRỜI

KHU SPA
02

KHU SPA

PHÒNG GYM
03

PHÒNG GYM

KHU VƯỜN DẠO BÊN HỒ
04

KHU VƯỜN DẠO BÊN HỒ

KHU NHÀ HÀNG
05

KHU NHÀ HÀNG

KHU HỘI NGHỊ TỔNG HỢP
06

KHU HỘI NGHỊ TỔNG HỢP

ĐƯỜNG DẠO TRÊN BỜ BIỂN
07

ĐƯỜNG DẠO TRÊN BỜ BIỂN

KHU SINH HOẠT CHUNG
08

KHU SINH HOẠT CHUNG

Tiện ích

Tiện ích tổng thể

 • 01

  HỒ BƠI NGOÀI TRỜI

 • 02

  KHU SPA

 • 03

  PHÒNG GYM

 • 04

  KHU VƯỜN DẠO BÊN HỒ

 • 05

  KHU NHÀ HÀNG

 • 06

  KHU HỘI NGHỊ TỔNG HỢP

 • 07

  ĐƯỜNG DẠO TRÊN BỜ BIỂN

 • 08

  KHU SINH HOẠT CHUNG

 • 09

  KHU VƯỜN DẠO BÊN HỒ

 • 10

  KHU NHÀ HÀNG

 • 11

  KHU HỘI NGHỊ TỔNG HỢP

 • 12

  ĐƯỜNG DẠO TRÊN BỜ BIỂN

 • 13

  KHU SINH HOẠT CHUNG

 • 14

  ĐƯỜNG DẠO TRÊN BỜ BIỂN

 • 15

  KHU SINH HOẠT CHUNG

http://capriislandresorts.com/
http://capriislandresorts.com/catalog/view/theme/