0933.88.99.26

ATHENA VILLA

POSEIDON VILLA

Không gian sinh hoạt có diện tích lớn với hướng biển thoáng mát

Không gian sinh hoạt có diện tích lớn với hướng biển thoáng mát

Phòng ngủ có view hướng biển tạo cho bạn một giấc ngủ sâu và thoải mái

Phòng ngủ có view hướng biển tạo cho bạn một giấc ngủ sâu và thoải mái

Mặt Bằng Điển Hình 3D

Mặt Bằng Điển Hình 3D

Mặt Bằng Điển Hình 3D

Mặt Bằng Điển Hình 3D

Mặt Bằng Điển Hình 3D

Mặt Bằng Điển Hình 3D
Không gian sinh hoạt có diện tích lớn với hướng biển thoáng mát
Phòng ngủ có view hướng biển tạo cho bạn một giấc ngủ sâu và thoải mái
Mặt Bằng Điển Hình 3D
Mặt Bằng Điển Hình 3D
Mặt Bằng Điển Hình 3D

Diện tích: m2

Hướng: Sea View

Phòng ngủ: 2 Phòng Ngủ phòng

Sơ đồ tổng thể khu vực

Phối cảnh tổng thể Athena Villa

Phối cảnh tổng thể Athena Villa

Không gian sinh hoạt có diện tích lớn với hướng biển thoáng mát

Không gian sinh hoạt có diện tích lớn với hướng biển thoáng mát

Phòng ngủ có view hướng biển tạo cho bạn một giấc ngủ sâu và thoải mái

Phòng ngủ có view hướng biển tạo cho bạn một giấc ngủ sâu và thoải mái

Mặt Bằng Điển Hình 3D

Mặt Bằng Điển Hình 3D

Mặt Bằng Điển Hình 3D

Mặt Bằng Điển Hình 3D

Mặt Bằng Điển Hình 3D

Mặt Bằng Điển Hình 3D
Không gian sinh hoạt có diện tích lớn với hướng biển thoáng mát
Phòng ngủ có view hướng biển tạo cho bạn một giấc ngủ sâu và thoải mái
Mặt Bằng Điển Hình 3D
Mặt Bằng Điển Hình 3D
Mặt Bằng Điển Hình 3D

Diện tích: m2

Hướng: Sea View

Phòng ngủ: 2 Phòng Ngủ phòng

Sơ đồ tổng thể khu vực

Phối cảnh tổng thể Athena Villa
Trở về
http://capriislandresorts.com/
http://capriislandresorts.com/catalog/view/theme/