0933.88.99.26

HERMES VILLA

POSEIDON VILLA

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể
Phối cảnh tổng thể
Phối cảnh tổng thể
Phối cảnh tổng thể
Phối cảnh tổng thể

Diện tích: 41.6 m2

Hướng: Mountain View

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN phòng

Sơ đồ tổng thể khu vực

Phối cảnh tổng thể Hermes Villa

Phối cảnh tổng thể Hermes Villa

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể

Phối cảnh tổng thể
Phối cảnh tổng thể
Phối cảnh tổng thể
Phối cảnh tổng thể
Phối cảnh tổng thể

Diện tích: 41.6 m2

Hướng: Mountain View

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN phòng

Sơ đồ tổng thể khu vực

Phối cảnh tổng thể Hermes Villa
Trở về
http://capriislandresorts.com/
http://capriislandresorts.com/catalog/view/theme/