0933.88.99.26

POSEIDON VILLA

POSEIDON VILLA

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa
Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa
Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa
Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Diện tích: 41.6 m2

Hướng: Mountain View

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN phòng

Sơ đồ tổng thể khu vực

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa
Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa
Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa
Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa

Diện tích: 41.6 m2

Hướng: Mountain View

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN phòng

Sơ đồ tổng thể khu vực

Phối cảnh tổng thể Poseidon Villa
Trở về
http://capriislandresorts.com/
http://capriislandresorts.com/catalog/view/theme/